Thông tin liên hệ

o Showroom gốm sứ Hoàng Phát Bát Tràng
Số 21, thôn 6, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
Xưởng sản xuất
o Số 235, thôn 4, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

đang xem bài viết